जस्ट फ्यूचर्स फेलोसिप (जेएफएफ)

नेपाली समाजमा रहेको जातव्यवस्था र यसले सिर्जना गरेको जातीय छुवाछूत तथा विभेद अन्त्यका लागि युवाको नेतृत्वदायी र जिम्मेवारीलाई थप मजबुत बनाउन समता फाउण्डेशनले दलित समुदायको युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्दैछ।

दलित युवाका लागि तालिम

नेपाली समाजमा रहेको जातव्यवस्था र यसले सिर्जना गरेको जातीय छुवाछूत तथा विभेद अन्त्यका लागि युवाको नेतृत्वदायी र जिम्मेवारीलाई थप मजबुत बनाउन समता फाउण्डेशनले दलित समुदायको युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्दैछ।

दलित पत्रकारका लागि तालिम

दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिक समाजको भूमिका र जिम्मेवारीलाई थप मजबुत बनाउने मूल उद्देश्यका साथ समता फाउण्डेशनले दलित गैरसरकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गर्न गइरहेको छ ।

दलित गैरसरकारी संस्थाका लागि तालिम

दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिक समाजको भूमिका र जिम्मेवारीलाई थप मजबुत बनाउने मूल उद्देश्यका साथ समता फाउण्डेशनले दलित गैरसरकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गर्न गइरहेको छ ।

अपन कथा अपने बुनै छी

दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन’ का लागि समता फाउण्डेशनले तीन दिने मानवअधिकार रक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मानवअधिकार सम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक सिकाइ हुने गरि विषयगत विज्ञहरूले प्रशिक्षण दिने सो तालिममा १८–३० वर्ष सम्मका दलित समुदायका महिला/पुरूषलाई सहभागी गराइनेछ ।

आवेदनका लागि आह्वान

नेपाली समाजमा जातीय र लैङ्गिक विभेदले पारेको प्रभावबाट पीडित दलित समुदाय दिनहुँजसो हिंसा भोग्न बाध्य छन् । मधेसी समाजभित्र रहेका...

मानवअधिकार रक्षक तालिम – सुदुरपश्चिम प्रदेश

दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन’ का लागि समता फाउण्डेशनले तीन दिने मानवअधिकार रक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मानवअधिकार सम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक सिकाइ हुने गरि विषयगत विज्ञहरूले प्रशिक्षण दिने सो तालिममा १८–३० वर्ष सम्मका दलित समुदायका महिला/पुरूषलाई सहभागी गराइनेछ ।