दलित मानव अधिकार पुस्तक २०७७

Author: Samata Foundation

Published: 2021

ISBN: 978-9937-946-919

Language: Nepali

Edition: First

Pages: 290

Category: Publications

Description

यस दलित मानव – अधिकार पुस्तकमा २०७७ सालमा जातीय आधारमा दलित समुदायमाथि भएका हिंसा तथा विभेदजन्य घटना संकलन गरिएको छ र संकलित घटनाहरुबारे न्यायिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिएको छ। यसरी मानव – अधिकारको दुरवस्था चित्रण गर्दै दलित मानव – अधिकारको संरक्षण , प्रवर्द्दनर परिपूर्ति गर्न राज्यलाई संवेदनशील बनाउने उदेश्यका साथ यस पुस्तकको लेखन र प्रकाशन गरिएको हो।