Board of Directors

Dr. Madan Pariyar

Dr. Madan Pariyar

Sarita Pariyar

Sarita Pariyar

Padam Sundas

Padam Sundas

Dr. Sumitra Manandhar Gurung

Dr. Sumitra Manandhar Gurung


Pradip Pariyar

Pradip Pariyar

Govinda Pariyar

Govinda Pariyar

Raj Kumar Trikhatri

Raj Kumar Trikhatri

Team Members

Ashish Baiju

Ashish Baiju

Administrative/Library Associate
Gopal Nepali

Gopal Nepali

Senior Researcher
Umesh Sapkota

Umesh Sapkota

Admin and Finance Manager
Subas Khadka

Subas Khadka

Driver
Prakash Nepali

Prakash Nepali

Legal Advisor
Ujjwal Sundas

Ujjwal Sundas

Director, Program and Research
Ram Pukar Mahara

Ram Pukar Mahara

Project Co-ordinator
Sudikshya Pariyar

Sudikshya Pariyar

NOREC Professional Fellow
Roshan K Pariyar

Roshan K Pariyar

NOREC Professional Fellow
Arjun Bishwakarma

Arjun Bishwakarma

Editor and Researcher
Maya Shrestha

Maya Shrestha

Office Assistant
Sunita Pariyar

Sunita Pariyar

Research and Advocacy Officer
Tirupati Pariyar

Tirupati Pariyar

Program Manager
Resham B. Magar

Resham B. Magar

Admin and Finance Associate