स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सवाल बिषयक छलफल कार्यक्रम

Loading Events
13
April
Wednesday

स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सवाल बिषयक छलफल कार्यक्रम

April 13, 2022 @ 9:00 am - 5:00 pm
  • This event has passed.
Details
Date: April 13, 2022
Time: 9:00 am - 5:00 pm