“सबै किसिमका विभेद अन्त गर्न के गर्ने ?” – दिगो विकास लक्ष्य १०: असमानता र भेदभावको अन्त्य

Loading Events
17
August
Tuesday

“सबै किसिमका विभेद अन्त गर्न के गर्ने ?” – दिगो विकास लक्ष्य १०: असमानता र भेदभावको अन्त्य

August 17, 2021 @ 11:30 am
  • This event has passed.
Details
Date: August 17, 2021
Time: 11:30 am