लैङ्गिक हिंसा र जातीय विभेद तथा छुवाछूत न्यूनिकरणका लागि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको भूमिका संवाद कार्यक्रम

Loading Events
06
December
Monday

लैङ्गिक हिंसा र जातीय विभेद तथा छुवाछूत न्यूनिकरणका लागि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको भूमिका संवाद कार्यक्रम

December 6, 2021 @ 9:00 pm
  • This event has passed.
Details
Date: December 6, 2021
Time: 9:00 pm