बैदेशिक रोजगारको चुनौती र सरोकारवाला पक्षको भूमिका बिषयक अध्ययनको निष्कर्षबारे प्रदेशस्तरिय अन्तरक्रिया

Loading Events
25
March
Thursday

बैदेशिक रोजगारको चुनौती र सरोकारवाला पक्षको भूमिका बिषयक अध्ययनको निष्कर्षबारे प्रदेशस्तरिय अन्तरक्रिया

March 25, 2021 @ 9:00 am - 12:00 pm
  • This event has passed.
Details
Date: March 25, 2021
Time: 9:00 am - 12:00 pm
Venue
Venue Name: बुटवल लुम्बिनी प्रदेश
Address: Nepal