बैदेशिक रोजगारको चुनौती र सरोकारवाला पक्षको भूमिका बिषयक अध्ययनको निष्कर्षबारे प्रदेशस्तरिय अन्तरक्रिया

Loading Events
24
March
Wednesday

बैदेशिक रोजगारको चुनौती र सरोकारवाला पक्षको भूमिका बिषयक अध्ययनको निष्कर्षबारे प्रदेशस्तरिय अन्तरक्रिया

March 24, 2021
  • This event has passed.
Details
Date: March 24, 2021
Venue
Venue Name: पोखरा गण्डकी प्रदेश