प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीका चुनौती र सरोकारवाला पछ्याको भूमिका अन्तरक्रिया कार्यक्रम

Loading Events
09
February
Tuesday

प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीका चुनौती र सरोकारवाला पछ्याको भूमिका अन्तरक्रिया कार्यक्रम

February 9, 2021 @ 8:00 am - February 10, 2021 @ 5:00 pm
  • This event has passed.
Details
Start: February 9, 2021 @ 8:00 am
End: February 10, 2021 @ 5:00 pm