नागरिक समाज र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समावेशीकरण अन्तरदृष्टि| १२ औ वार्षिक उत्सव

Loading Events
10
September
Friday

नागरिक समाज र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समावेशीकरण अन्तरदृष्टि| १२ औ वार्षिक उत्सव

September 10, 2021 @ 3:00 pm - 5:00 pm
  • This event has passed.
Details
Date: September 10, 2021
Time: 3:00 pm - 5:00 pm