जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको ऐन कार्यान्वयनको अवस्था -रुकुम पश्चिम

Loading Events
07
February
Monday

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको ऐन कार्यान्वयनको अवस्था -रुकुम पश्चिम

February 7, 2022 @ 9:00 pm - February 8, 2022 @ 5:00 pm
  • This event has passed.
Details
Start: February 7, 2022 @ 9:00 pm
End: February 8, 2022 @ 5:00 pm