जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ कार्यन्वयनको अवस्था र चुनौती सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम

Loading Events
01
April
Thursday

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ कार्यन्वयनको अवस्था र चुनौती सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम

April 1, 2021 @ 10:00 am - April 2, 2021 @ 1:00 pm
  • This event has passed.
Details
Start: April 1, 2021 @ 10:00 am
End: April 2, 2021 @ 1:00 pm