गंगा ब्रह्मपुत्र तटबन्दीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण परियोजनाको बारेमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम

Loading Events
31
August
Tuesday

गंगा ब्रह्मपुत्र तटबन्दीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण परियोजनाको बारेमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम

August 31, 2021 @ 9:00 am - 5:00 pm
  • This event has passed.
Details
Date: August 31, 2021
Time: 9:00 am - 5:00 pm